• Patenter,legemidler og generisk substitusjon 

      Johnsen, Jan Roth (Rapport, Research report, 2003-07)
      Temaet for denne rapporten er det norske legemiddelmarkedet, hvor hovedproblemstillingen er overgangen fra patent til postpatentperioden. Med denne problemstillingen som utgangspunkt ble rapporten en analyse av årsakene ...