• Grieg Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Emdal, Nicholas Sogge; Johnsen, Linn Emilie (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne masteroppgaven var å beregne egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA, og videre komme frem til et endelig verdiestimat på selskapet sin aksje per 31.12.2018. I hovedsak benyttet vi oss av en fundamental ...