• Lerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Julsvoll, Anne Victoria; Svendsen, Cedrik Tveter (Master thesis, 2017)
      I vår masterutredning har vi vurdert verdien av egenkapitalen til Lerøy Seafood Group ASA per 31.12.17. Verdivurderingen baserer seg på det fundamentale rammeverket til professor Kjell Henry Knivsflå. Med rammeverket som ...