• EVRY : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Karlsen, Elin; Hansen, Martine (Master thesis, 2018)
      Hensikten med utredningen var å finne et verdiestimat på egenkapitalen til EVRY pr. 31.12.17, samt tilhørende aksjekurs. Til dette formål ble fundamental verdivurdering benyttet som foretrukket teknikk, supplert med ...