• Markedseffisiensteorien og momentum på Oslo børs 

      Kloster-Jensen, Christian (Master thesis, 2006)
      Denne masterutredningen tar for seg markedseffisiens og momentum på Oslo børs. Analysene bygger på tidsseriedata fra perioden 31.01.1996 til 28.02.2005, totalt 8030 observasjoner. Dataene er hentet fra børsdatabasen ved ...