• Dekka renteparitet og prediksjon av valutakurs 

      Knutsen, Trond (Master thesis, 2008)
      Denne oppgåva er bygd opp rundt teori og anvendelse av dekka renteparitet. Eg starter med å utrede for teoriane som er brukt for å løyse problemstillinga som er framsatt i oppgåva. Desse teoriane dannar grunnlaget for ...