• En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken 

      Gillesvik, Mari Helene; Kristiansen, Brede Borgen (Rapport, Research report, 2010-08)
      Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til ...