• Reklameregler og programinnhold 

      Krunenes, Marianne (Master thesis, 2009)
      I denne utredningen undersøkes det om det er en sammenheng mellom reglene for reklameavbrudd i film og antall filmer som vises. Reglene er delt inn i de to kategoriene ”strenge” og ”liberale”. Spørsmålet er altså om det ...