• Prisutviklingen i det norske optikermarkedet 

      Kvalbein, Lars (Master thesis, 2006)
      Formålet med min utredning er å analysere optikermarkedet i Norge. Utredningen er i hovedsak basert på å gi en forklaring til høye priser i markedet i forhold til andre europeiske land og hvordan Specsavers, med sin ...