• Rom for læring: betydningen av handlingsrom for ledelse 

      Espedal, Bjarne; Kvitastein, Olav A. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      I ledelseslitteraturen framstilles handlingsrom som en faktor som gir a) ledere endringskapasitet eller evne til å fatte endringsrelaterte valg og b) mulighet til å gjennomføre valgene (endringene). Endringskapasitet er ...