• Internprising som styringsverktøy i sjukehussektoren 

      Løkkebø, Marit; Vik, Birgitte (Master thesis, 2006)
      Formålet med utredningen har primært vært å kartlegge om internpriser er et egnet og nødvendig styringsverktøy i forbindelse med interne leveranser for avdelinger ved sjukehus som har innført desentralisert resultatansvar. Som ...