• Korrupsjon ute, reaksjoner hjemme : Norconsult-saken 

      Larsen, Merete Solheim (Master thesis, 2013)
      Denne empiriske studien er en undersøkelse av norske bedriftskunders reaksjoner på korrupsjon i utlandet utført av en av deres norske tjenesteleverandører. Den tar sikte på å besvare følgende ...