• Hvorfor samarbeide? 

      Audy, Jean-Francois; Lehoux, Nadia; D'Amours, Sophie; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Mange bedrifter ser på samarbeid som en mulighet til å styrke sin egen konkurransekraft, få tilgang til nye markeder og innfri operasjonelle, samfunnsmessige og miljørelaterte krav og restriksjoner. Samtidig har hver enkelt ...