• I.P. Huse AS : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Lid, Terese Ose (Master thesis, 2014)
      I denne utredningen er det foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av I.P. Huse AS per 31.12.2013. I.P. Huse er en industribedrift som utvikler og produserer vinsjeanlegg til den maritime næringen. Bedriften ...