• Forretningsmodell for lufthavndrift : en casestudie av Avinor 

      Flaten, Cecilie; Lilland, Anette Grov (Master thesis, 2017)
      De siste årene har stadig flere flyplasser blitt bygget ut som handelssentre og er i økende grad avhengig av inntekter fra kommersiell virksomhet. Høyere krav fra myndigheter, passasjerer, flyselskaper og andre aktører ...