• Teamkontrakt : En studie om team og psykologisk trygghet 

      Sundnes, Hilde Kartveit; Lindanger, Hanne Rosså (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven har vi valgt å forske på teamkontrakt, etablerte lederteam og psykologisk trygghet. Gjennom undervisningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), ble vi introdusert for teamkontrakt som en anbefalt oppstartsaktivitet ...