• Mislighetsrisiko og pliktene relatert til varsling om spilleavhengighet 

      Shelton, Hanna Hatteland; Lorentsen, Kristian Mangset (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven handler om hvordan varsling om ansatte som lider av spilleavhengighet kan bidra til å redusere mislighetsrisikoen i en bedrift. Denne tilfellestudien ser på mislighetene som ble begått i Grytåga Settefisk ...