• Semantiske endringer i spansk fagspråk og terminologi 

      Martinez, Juan A. (Journal article, 2001)
      Det er ikke uvanlig at det gjennom tidene skjer endringer i ordenes form og betydning. I denne artikkelen ska! vi se nrermere pa hvordan ord og uttrykks betydning kan endres som fulge av ekonomiske eller sosiale forandringer ...