• Dokumentasjon av JORDMOD 

      Gaasland, Ivar; Mittenzwei, Klaus; Nese, Gjermund; Senhaji, Arvid (Rapport, Research report, 2001-05)
      JORDMOD er en partiell likevektsmodell av det norske jordbruket utviklet for å kunne analysere konsekvenser av alternative utforminger av jordbrukspolitikken. På tilbudssiden har modellen 19 driftsformer som finnes i 6 ...