• Business Region Bergen : bakgrunnsnotat for indikatorer 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2009)
   SNF har på oppdrag av Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett med indikatorer for relevante økonomiske og strukturelle forhold innen BRB. For en del indikatorer er det ikke tilgang på kommunedata, og indikatorene ...
  • Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune (Rapport, Research report, 2009-03)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av konsekvensene ved en liberalisering av postmarkedet, hvor Posten Norges enerett på omdeling av adressert brevpost under 50 gram oppheves. Rapporten er skrevet på oppdrag av ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Insentiver til investeringer i forskning og utvikling 

   Mjørlund, Rune; Skjeret, Frode André (2009:36, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet diskuterer i lys av økonomisk teori insentiver til investeringer i forskning og utvikling. Vi ser spesielt på tilfellet hvor det er ønskelig at flere aktører gis insentiver til å samarbeide om investeringer ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Markedsføring av kjøtt i Norge : organisering og finansieringskilder 

   Gaasland, Ivar; Mjørlund, Rune; Vårdal, Erling (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-06)
   Dette notatet belyser statens bidrag til dekning av markedsføringskostnader i kjøttbransjen, og beskriver hvordan de ulike finansieringsordningene er organisert.
  • Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora 

   Mjørlund, Rune (Rapport, Research report, 2010-08)
   På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora. Programmet ble startet opp i 2004 og avsluttet høsten 2010. Bakgrunnen for ...