• Samkjøringsmodellen : en oversikt med vekt på økonomisk tolkning 

      Førsund, Finn R.; Mo, Birger; Singh, Balbir; Wolfgang, Ove (Rapport, Research report, 2005-03)
      Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av Samkjøringsmodellen, som benyttes til simulering av drifts- og investeringsbeslutninger i kraftmarkedet. Det gis først en generell beskrivelse av sentrale trekk og ...