• Hva kjennetegner en inntektseffektiv produksjon av melk og storfekjøtt? 

      Lenning, Monica Ilstad; Moland, Kathrine (Master thesis, 2016)
      Formålet med denne utredningen er å finne kjennetegn ved en inntektseffektiv produksjon av melk og storfekjøtt i Norge. Næringen har vært gjennom store endringer de siste årene. Blant annet er antallet produsenter kraftig ...