• Earnings management i norske private foretak 

      Moltu, Camilla Fylling; Husa, Jon Arne (Master thesis, 2012)
      Temaet i denne masterutredningen er earnings management i norske private foretak. Earnings management er et svært aktuelt felt innenfor regnskapsforskning. Mesteparten av tidligere forskning er utført på børsnoterte ...