• Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASA 

      Finne, Martin; Myrdal, Sindre Hugaas (Master thesis, 2017)
      Denne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASA. Formålet er å estimere egenkapitalverdien til Orkla ASA per 31.12.2017. Det endelige verdiestimatet danner grunnlag for å utarbeide ...