• Active share i norsk fondsforvaltning : en empirisk analyse 

      Smørgrav, Bjørn Olav; Næss, Andreas (Master thesis, 2011)
      I en amerikansk undersøkelse fra 2007 introduserte professorene Cremers og Petajisto et nytt mål på risiko, active share. Active share defineres som den delen av porteføljen som avviker fra referanseporteføljen. Professorene ...