• En studie av driften ved Bergen Kino 

      Nerheim, Erik (Master thesis, 2012)
      Bergen Kino er en bedrift de fleste i Bergen har kjennskap til og som er ofte i lokal media, og er således en meget interessant bedrift å studere. Denne studien har som formål å se nærmere på driften ved Bergen Kino i ...