• Skipsfinansiering og norske rederiers multinasjonale virksomhet 

      Neteland, Bengt (Rapport, Research report, 2000-12)
      Denne utredningen er en del av forskningsprosjektet: ”Norske rederiers multinasjonale virksomhet”. Prosjektet har som hensikt å studere konsekvenser og sammensetningen av rederinæringens multinasjonale virksomhet generelt ...