• Beyond budgeting i offentlig forvaltning : en studie av Sjøforsvaret 

      Nilssen, Martin Aandstad; Furuhovde, Robert (Master thesis, 2012-06)
      Denne utredningen er skrevet innenfor fagfeltet økonomisk styring, og tar sikte på å kartlegge om Sjøforsvaret kan anvende Beyond Budgeting konseptet. Budsjettet er et sentralt verktøy i organisasjoners økonomistyring. ...