• XXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Sævig, Kristian Fluge; Nordheim, Elin Ødegaard (Master thesis, 2018)
      Utredningen omhandler en fundamental verdivurdering av XXL ASA. Målet med utredningen var å estimere egenkapitalverdien til selskapet, samt tilhørende aksjeverdi per 08.06.2018. Verdivurderingen er basert på offentlig, ...