• Åpen innovasjon i norsk helsesektor: en analyse av Helsetanken. 

      Nymark, Kamilla Sunde; Tøsdal, Silje Mellingen (Master thesis, 2019)
      Åpen innovasjon kan betegnes som innovasjon hvor eksterne bidragsytere, altså bidragsytere fra utenfor en virksomhets grenser, kommer med idéer. Ved å ta i bruk åpen innovasjon kan i teorien en virksomhet benytte seg av ...