• SalMar ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Nyvoll, Lovise; Lilje, Sigurd (Master thesis, 2016)
      Formålet med mastergradutredningen har vært å estimere egenkapitalverdien til SalMar ASA per 02.05.2016. Vi har utført fundamental verdsettelse for å få innsikt i underliggende økonomiske forhold, samt benyttet oss av ...