• Er USAs gjeld bærekraftig? 

      Olsen, Emil; Drønen, Kristina (Master thesis, 2011)
      I denne utredningen har vi sett nærmere på hvordan gjeldsgraden i USA vil utvikle seg og hva slags konsekvenser dette vil kunne få for videre vekst. For å estimere fremtidig gjeldsgrad har vi utledet en formel som viser ...