• International climate policy : consequences for shipping 

   Mæstad, Ottar; Evensen, Annika Jaersen; Mathiesen, Lars; Olsen, Kristian (Report, Research report, 2000-12)
   This report summarises the main results from the project Norwegian and international climate policy consequences for shipping. The aim of the project has been to shed light on how climate policies might affect shipping, ...
  • Tilpasninger til CO2 avgift i skipsfartsnæringen 

   Olsen, Kristian (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-07)
   Dette notatet belyser konsekvensene for nærskipsfarten mellom Norge og kontinentet av å innføre en CO2 avgift på internasjonal bunkers. Vi beregner hvordan en slik avgift vil påvirke driftskostnadene for ulike typer skip ...