• Påvirkes gifte kvinners yrkesdeltakelse av ektefellens inntekt? 

      Pedersen, Trond (Rapport, Research report, 2000-06)
      Utgangspunktet i denne rapporten er å foreta en undersøkelse av hvordan ektefeller tilpasser seg i sin yrkesdeltakelse som svar på at hovedforsørgeren i parforholdet opplever en reduksjon i arbeidsinntekten. Ettersom det ...