• Verdivurdering av Revus Energy 

      Poole, Andreas Christian (Master thesis, 2008)
      Denne utredningen har som hensikt å foreta en verdivurdering av det norske oljeselskapet Revus Energy. Selskapet er et såkalt lete- og produksjonsselskap (E&P-selskap), innen petroleumsbransjen. Verdivurderingen gjøres ...