• Fornøyd med ’Raskere tilbake’? : resultater fra en brukerundersøkelse 

      Kjerstad, Egil; Ravneberg, Bodil (Rapport, Research report, 2008-10)
      Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer ...