• Kunnskapsdeling i team 

      Reiten, Dagrun; Vallestad, Trine Renate (Master thesis, 2011)
      Formålet med utredningen har vært å belyse problemstillingen: ” Hva motiverer til kunnskapsdeling i team, og hvilke faktorer kan hemme eller fremme denne kunnskapsdelingen? For å belyse dette spørsmålet har vi studert fem ...