• Rederibeskatning : tomme trusler eller faktiske effekter? 

      Remøy, Tone Fiona (Master thesis, 2008)
      Temaet i denne utredningen er den nye rederibeskatningsordningen, og hvilke effekter den fikk på konkurranseevnen til norske rederi. Det forventes at overgangsreglene til ny rederibeskatningsordning vil medføre en svekkelse ...