• En regional boligprismodell 

      Restorff, William (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgaven presenteres en regional boligprismodell for Stavanger. Utredningen tar utgangspunkt i boligprismodellen til Jacobsen og Naug som ble presentert i artikkelen "Hva driver boligprisene?". Jeg vil prøve ...