• Økonomiske konsekvenser av økt drivstoffpris for utvalgte segmenter av norsk fiskeflåte 

   Asche, Frank; Roll, Kristin H. (Rapport;2019/1, Report, 2019-02)
   Rapporten undersøker hvilke økonomiske konsekvenser økte drivstoffpriser vil ha for fem utvalgte grupper av fiskeflåten; konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfartøy, trålere, kystnotfartøy i lukket ...
  • Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten? 

   Asche, Frank; Roll, Kristin H. (Arbeidsnotat;2019/1, Working paper, 2019-03)
   Dette notatet undersøker økonomiske konsekvenser av økte drivstoffpriser for fem utvalgte grupper av den norske fiskeflåten; konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfartøy, trålere, kystnotfartøy i ...