• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Stolt - Nielsen 

      Rolland, Knut Henrik (Master thesis, 2015)
      Denne masterutredningen består av en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av kjemikalietankselskapet Stolt-Nielsen. Målsetningen er å gi et verdiestimat på egenkapitalen som best mulig reflekterer de underliggende ...