• Tiden med inflasjonsmål : hva har Norges Bank styrt etter? 

      Sævig, Andreas (Master thesis, 2014)
      Norges Bank har det utøvende ansvaret for pengepolitikken i Norge gjennom å bestemme styringsrenten. Siden 2001 har pengepolitikken formelt vært styrt etter prinsippet om inflasjonsmålstyring. Formålet med denne oppgaven ...