• Overskuddsflytting ved internprismanipulasjon i norske flernasjonale foretak 

      Nordeng, Sigrun Aker; Sanderud, Anne Ragnhild Hersleth (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven har som formål å avdekke omfanget og drivere for overskuddsflytting gjennom internprismanipulasjon blant norske flernasjonale foretak. Vi tar utgangspunkt i studien til Balsvik et al. fra 2009 som studerer ...