• Konstruksjon av en ledende sammensatt indikator for norsk økonomi 

      Sandslett, Helene Simonsen (Master thesis, 2012)
      Hovedformålet med denne masterutredningen er å forsøke å konstruere en sammensatt ledende indikator som kan si noe om fremtidig konjunkturutvikling i Norge. Oppgaven er basert på en analyse av en rekke makroøkonomiske ...