• Prising : hotellbransjen i Bergen 

      Selvik, Tor-Erik (Master thesis, 2010)
      I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hotellbransjen i Bergen. Jeg har vurdert hvilke vilkår bransjen operer under og de utfordringer dette byr på. Først har jeg startet med beskrive hotellnæringen i Bergen på et ...