• Valutasikring i norske og svenske børsnoterte selskaper 

      Mehn, Sverre A.; Silberg, Haakon S. (Master thesis, 2012)
      Denne masterutredingen er en sammenligning av hvordan norske og svenske børsnoterte selskaper forholder seg til valutarisiko. Dette inkluderer hvordan selskapene kartlegger sin valutaeksponering, hvilke metoder de bruker ...