• Verdivurdering av Johan Castberg 

      Helsing, Rikke; Simensen, Anna Kverneland (Master thesis, 2014)
      I denne utredningen anvendes realopsjonsteori for å verdsette det uutviklede oljeprosjektet Johan Castberg. Først gjennomgås generelle trekk ved oljebransjen og oljeprosjekter, samt grunnleggende teori for tradisjonell ...