• Verdivurdering av Wilson ASA 

      Sjøberg, Mads Åke (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne oppgaven er å estimere markedsverdien på selskapet Wilson ASA og dets aksjepris pr. 31.12.14. Oppgavens endelige resultat er beregnet hovedsakelig på bakgrunn av en fundamental verdsettelsesmodell, ...