• Kunnskapsdeling i et internasjonalt konsern : en casestudie av YARA 

      Slaatten, Fredrik Herlofsen (Master thesis, 2014)
      Kunnskap og kunnskapsdeling blir av mange betegnet som meget viktig for å oppnå konkurransefortrinn i dagens bedriftsverden. Derfor har jeg i denne oppgaven valgt å studere kunnskap, og da nærmere bestemt forskjeller i ...