• Organisatoriske endringers virkning på organisasjonsidentitet 

      Havsgård, Janne; Smedsvig, Gunbjørg (Master thesis, 2006)
      Denne utredningen tar for seg hvordan store organisasjonsmessige endringer kan påvirke organisasjonsidentitet. Som forskningscase har vi valgt å benytte oss av bedriften Prosafe Drilling Services AS, som nettopp har ...